AUDITOR ENERGETIC– inginer sau arhitect atestat de către ministerul dezvoltării pentru certificarea și auditarea energetică a clădirilor. Auditorii energetici sunt atestați prin examen.

Auditorii energetici sunt angajați ai investitorilor. Rolul principal al auditorului energetic este de a certifica energetic o clădire sau de a audita energetic o clădire. Acest lucru înseamnă că prin calcule fizice și matematice auditorul energetic va determina consumul de energie al unei clădiri precum și cantitatea de emisii de dioxid de carbon.

auditor energetic cladiri

Ce este un certificat energetic- document realizat de un auditor energetic?

Un certificat energetic pentru clădiri este un document care indică nivelul de eficiență energetică al unei clădiri. Acesta include informații despre consumul de energie al clădirii și emisiile de dioxid de carbon asociate cu utilizarea acesteia. Certificatul energetic poate fi obținut prin intermediul unui auditor energetic autorizat, care va efectua o evaluare detaliată a clădirii, ținând cont de factori precum izolarea termică, ventilarea și echipamentele de încălzire și răcire.

Certificatul energetic este obligatoriu în majoritatea țărilor europene pentru clădirile comerciale și rezidențiale care sunt construite, vândute sau închiriate. Scopul acestuia este de a ajuta proprietarii să înțeleagă consumul de energie al clădirii și să identifice opțiuni pentru a îmbunătăți eficiența energetică, ceea ce poate duce la economii semnificative de energie și costuri reduse pentru proprietari și chiriași.

Ce este un audit energetic, document întocmit de un auditor energetic?

Auditarea energetică a unei clădiri este un proces detaliat de evaluare a consumului de energie al acesteia, cu scopul de a identifica oportunități de îmbunătățire a eficienței energetice și reducerea costurilor. Acest proces implică o analiză exhaustivă a clădirii, inclusiv a sistemelor de încălzire, ventilație, climatizare, iluminat și alte aspecte care pot afecta consumul de energie.

Atenție căci auditorul energetic nu este expertul tehnic. Rolurile celor doi sunt total diferite. De asemenea auditorul energetic nu are obligația de a urmări implementarea măsurilor. Acesta este rolul firmei de proiectare, al verificatorului de proiecte și al dirigintelui de șantier.

Scopul auditării energetice este de a evalua nivelul actual de performanță energetică al clădirii și de a identifica posibile îmbunătățiri pentru a reduce consumul de energie și costurile asociate. În timpul procesului de auditare energetică, auditorul va efectua o analiză detaliată a consumului de energie și va identifica posibile pierderi de energie prin pereți, ferestre sau alte elemente ale clădirii. De asemenea, vor fi examinate echipamentele de încălzire, ventilare și climatizare, pentru a se asigura că acestea sunt eficiente din punct de vedere energetic.

În final, raportul de audit energetic va oferi proprietarului sau operatorului clădirii o evaluare detaliată a eficienței energetice a clădirii și va include recomandări specifice pentru îmbunătățirea acesteia. Aceste recomandări pot include îmbunătățiri ale izolației termice, înlocuirea sistemelor de încălzire și răcire cu echipamente mai eficiente energetic sau schimbarea surselor de energie folosite pentru alimentarea clădirii.